Vi bygger lavenergi træhuse i særklasse

Projektering

Efter vores første indledende møde(r), hvor vi har fået styr på indretningen, materialevalg og meget mere, og du har godkendt tegninger og beskrivelser, kan vi lave entreprise-kontrakten. 
Når kontrakten er godkendt og underskrevet af begge parter, går vi igang med at ansøge om byggetilladelse hos kommunen, og samtidigt, indhentes tilbud på byggeskadeforsikring, som er et lovpligtigt krav.

For at kunne sende ansøgning ind til henholdsvis kommune og forsikringsselskab, skal der udarbejdes en del materiale på projektet. Tegninger, der viser facade, plan, snit, afløb- og kloak, samt beliggenhed på grunden. Der skal laves en energirammeberegning, som er en beregning af, hvilket behov dit hus har for energi, og en ingeniørberegning, der skal sikre at huset er dimensioneret korrekt, samt skal der være en geoteknisk rapport på grunden. Der kan være flere ting, men det er noget vi sørger for, at udarbejde og sende til de rette myndigheder. 
Du skal regne med en 4-8 ugers myndighedsbehandling, afhængig af hvilken kommune du hører hjemme i. 

Byggeansøgningen betales af køber, inden tilladelsen gives. Ligeledes skal der påregnes udgifter til geoteknisk undersøgelse, og evt. landinspektør til afsætning af huset på grunden.

arrow up

arrow down