Vi bygger lavenergi træhuse i særklasse

Kontrakt og forsikring

Der skal være fuldstændig klarhed omkring dit byggeri, så du kan føle dig tryg, fra start til slut.
Derfor  følgende: Kontrakt og aftalegrundlag jf. AB-forbruger Standard betingelser og kontrakt. AB-Forbruger indeholder bestemmelser om de mest almindelige betingelser for byggearbejder – f.eks. bestemmelser om  betalingsforpligtelser, tidsplaner, forsinkelser, arbejdets aflevering, mangler ved arbejdet, sikkerhedsstillelse, betingelser for ret til at ophæve aftalen, 1-års syn, tvister og ankemuligheder, gældende for både dig som bygherre og for os som byggefirma.

Lovpligtig byggeskadeforsikring

Lovens formål er, at forebygge byggeskader, og sikre dig en mere enkel adgang til at få udbedret eventuelle byggeskader, hvis de er væsentlige. Byggeskadeforsikringen træder i kraft, når vi afleverer byggeriet til dig, eller – hvis der ikke sker en formel aflevering – ved første indflytning. Forsikringen dækker skader, som anmeldes inden 10 år fra den dag forsikringen træder i kraft, uanset om ejendommen har skiftet ejer.

arrow up

arrow down