Vi bygger lavenergi træhuse i særklasse

Byggefasen

Når vi har modtaget byggetilladelsen fra kommunen, udfærdiges en tidsplan, og endelig dato for indflytning, i dit nye drømmehus, kan sættes. Med forbehold for uforudsete komplikationer eller meget dårligt vejr, beregnes en byggeperiode på
kun ca. 6 – 8 uger fra sokkel er støbt.
Vi har dit hus rejst, og lukket for vejr og vind, efter 2 dage. Så snart undertaget er på, sætter vi en affugter igang i huset, så vi hurtigst muligt får tørret huset ned, til den rette luftfugtighed, så vi undgår nogen som helst risiko for skimmelsvamp i konstruktion og byggematerialer. Herefter forløber byggeriet efter tidsplanen, som sørger for, at arbejdet skrider frem bedst muligt, så ingen af håndværkerne skal gå i vejen for hinanden.

Vi har en løbende dialog gennem hele byggeriet, og det vil være den samme formand, der står for opførslen af dit træhus, fra start til slut. På den måde kan vi løse, uforudsete problemer, eller hvis noget skal ændres, i forhold til oprindeligt aftalt, bedst muligt.
Du kan også vælge at have en byggesagkyndig, til at følge byggeriet på dine vegne. 

Senest 4 uger før start bedes du vælge inventar, hvidevarer, gulve og fliser/klinker fra vores samarbejdspartnere, eller du kan vælge selv at stå noget af det. Derudover vil vores elektriker gennemgå dine ønsker omkring placering af kontakter, lampeudtag, og andet elektrisk udstyr, sammen med dig. 

Gennemgang og aflevering

Vi afleverer dit nye hus til aftalt tid, med tæthedsprøvning og energimærkning. Grunden afleveres ryddet og grovplaneret, og huset er håndværkerrengjort - dvs. at der er opryddet og støvsuget. Inden du så endelig kan flytte ind, i dit nye træhus, laver vi en afleveringsforretning. Ved denne lejlighed kigger vi huset igennem, og du får mulighed for at påpege eventuelle fejl og mangler. Vi laver et afleveringsskema, som begge parter underskriver. Heri beskrives de fejl og mangler der måtte være, og der aftales en tidsplan for udbedring.

Efter et år, indkalder du os til 1 års gennemgang, hvor vi gennemgår huset fra top til tå, for eventuelt opståede fejl. Du vil dog altid kunne kontakte os, hvis du konstaterer alvorlige fejl, eller der er installationer, der ikke fungerer. Så sørger vi for, at det hurtigst muligt bliver udbedret.

 

 

  

 

 

 

arrow up

arrow down