Vi bygger lavenergi træhuse i særklasse

Træ og miljø

Træ er naturens eget materiale, og igennem årtusinder har vi benyttet det – og udviklet alle de muligheder dette fantastiske konstruktions-materiale har at tilbyde.

Se denne lille film om træets betydning for miljøet

Svensk gran – færre knaster

Til alle vores træhuse anvender vi Rødgran – på latin »Picea Abies«. Rødgranen vokser i hele Europa fra alperne i Italien til det nordlige Skandinavien. Fra Pyrenæerne i vest til Ural i øst. Den rødgran vi anvender, vokser i Sverige – nord for de store smukke søer ved Dalarna i Wärmland. De svenske graner har færre grene i kransen, og dermed færre knaster i forhold til f.eks. de danske graner. Det sikrer træ fra de svenske graner en bedre styrke.

Træbeklædning i gran – lang levetid

Træet vi anvender til facadebeklædning, samt den måde huset er konstrueret på, gør også at træet ikke rådner men kan holde i 50-100 år. Hvis det skulle ske, at der opstår råd i noget af facadebeklædningen, er det en hurtig og nem proces at skifte det ud.

Lidt træteknik

Rødgran betegnes sammen med ædelgran som »hjertevedstræarter«. Dette betyder at fugtforskellen, vandindholdet, mellem de ydre og indre lag, imellem splint og kerne/hjerte, af træet er meget lille. Alle grantræer har, til forskel fra fyrretræ, en lukket cellestruktur. Det vil sige at man ikke kemisk imprægnerer granen, som man gør med fyrretræ, (trykimprægnering). Væske kan ikke kunstigt trykkes ind i hjerteveddet, hvilket betyder at regnvand heller ikke optages i veddet. Med den rigtige beskyttelse, korrekt forarbejdning og uden konstant kontakt med vand, er rødgranen derfor et meget solidt og godt bygningsmateriale, der har en lang levetid.

arrow up

arrow down